Poštovani mještani Općine Strahoninec,

Odlukom Vijeća Općine Strahoninec od 28.12.2015. (Klasa: 351-01/15-01/01, Urbroj: 2109/23-03-15-2) javna usluga prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada povjerena je GKP Čakom d.o.o, počevši od 01. siječnja 2016. godine. Tijekom siječnja, djelatnici GKP Čakom d.o.o. će svim korisnicima dostaviti nove smeđe kante za biorazgradivi komunalni otpad.

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

DA! ostaci voća i povrća, ljuske jaja, trava, lišće i sl.

NE! Meso, riba, kosti, koža, ulja, masti i sl.

 

RASPORED ODVOZA:

 

 

 

OPĆINA STRAHONINEC

Dravska 1, 40000 Strahoninec

Tel: 040 333 088 

Fax: 040 333 341

Mail: info@strahoninec.hr

 

OIB: 60476536903

IBAN: HR32 24020061860600005

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:

Ponedjeljak, srijeda i petak

07:00-15:00

Utorkom i Četvrtkom:

07:00 - 12:00 i 16:00 - 19:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika

Utorkom i Četvrtkom:

16:00 - 19:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com