Dana 21. ožujka 2017. godine (UTORAK) u 18:00 sati održat će se 10. sjednica Vijeća Općine Strahoninec.

Poziv i prijedlozi odluka nalaze se u prilogu:

Dnevni red 10. sjednice OV

Zapisnik 9. sjednice OV

Odluka o izvršenju godišnjeg Obračuna Proračuna Općine Strahoninec

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01.2016.-31.12.2016.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2016.-2018. godine

Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.

Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Općine Strahoninec za 2016.

Odluka o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu za 2017.

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi

Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara za 2016.

Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Strahoninec za 2016.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec za 2016. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o provođenju plana gospodarenja otpadom za 2016.

Izvješće o provođenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec za 2017. godinu

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja "Dogradnja građevine javne i društvene namjene, predškolske ustanove - dogradnja dječjeg vrtića"

Prilog uz Odluku o dogradnji dječjeg vrtića

odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Strahoninec

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika od 01.01.2016.-31.12.2016.

Izvješće o radu općinskog načelnika od 01.01.2016.-31.12.2016.

OPĆINA STRAHONINEC

Dravska 1, 40000 Strahoninec

Tel: 040 333 088 

Fax: 040 333 341

Mail: info@strahoninec.hr

 

OIB: 60476536903

IBAN: HR32 24020061860600005

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:

Ponedjeljak, srijeda i petak

07:00-15:00

Utorkom i Četvrtkom:

07:00 - 12:00 i 16:00 - 19:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika

Utorkom i Četvrtkom:

16:00 - 19:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com