Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša ("NN" br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 33. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("NN" br. 3/17) te članka 46. Statuta Općine Strahoninec ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 06/13) i nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec općinski načelnik dana 18. rujna 2017. godine donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec

OPĆINA STRAHONINEC

Dravska 1, 40000 Strahoninec

Tel: 040 333 088 

Fax: 040 333 341

Mail: info@strahoninec.hr

 

OIB: 60476536903

IBAN: HR32 24020061860600005

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:

Ponedjeljak, srijeda i petak

07:00-15:00

Utorkom i Četvrtkom:

07:00 - 12:00 i 16:00 - 19:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika

Utorkom i Četvrtkom:

16:00 - 19:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com