Dnevni red 8. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća

Prijedlog Odluke o prijvaćanju Izmjena i dopuna proračuna Općine Strahoninec za 2018. godinu

Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2018-2020

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.

Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2018.

Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018.

Prijedlog izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2018.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju proračuna Općine Strahoninec za 2019.

Prijedlog razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021.

Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.

Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture

Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2019.

Prijedlog javnih potreba u sportu za 2019.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019.

Prijedlog Odluke o odobrenom prekoračenju po računu

Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna UPU stambene zone iza Poljske ulice

Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna UPU gospodarsko - poslovne zone sjeverno od obilaznice

Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata za akademsku godinu 2018/2019

Prijedlog Odluke o proglašenju Dječjeg vrtića Suncokret ustanovom od posebnog interesa za Općinu Strahoninec

Prijedlog Odluke o visini vrijednosti boda komunalne naknade

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi u Općini Strahoninec

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Strahoninec za 2019.

Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Izgradnja pješačkih staza u naselju Strahoninec - Prvomajska ulica, ulica Marka Kovača i odvojak Marka Kovača"            Prilog Odluci

Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2018.

Prijedlog Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općčine Strahoninec za 2019.

Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu

Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu

OPĆINA STRAHONINEC

Dravska 1, 40000 Strahoninec

Tel: 040 333 088 

Fax: 040 333 341

Mail: info@strahoninec.hr

 

OIB: 60476536903

IBAN: HR32 24020061860600005

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:

Ponedjeljak, utorak i petak

07:00-15:00

Srijedom i Četvrtkom:

07:00 - 12:00 i 16:00 - 19:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika

Srijedom i Četvrtkom:

16:00 - 19:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com