Dnevni red 15. sjednice

Zapisnik 14. sjednice

Prijedlog Odluke o prihvaćanju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Strahoninec za 2019.

Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 2019-2020

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2019.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2019.

Prijedlog izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2019.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Proračuna Općine Strahoninec za 2020.

Prijedlog Plana razvojnih programa 2020-2022.

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2020.

Prijedlog Socijalnog programa za 2020.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2020.

Prijedlog Suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića Suncokret za 2020.

Financijski plan Dječjeg vrtića Suncokret za 2020.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Strahoninec za 2020.

Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Strahoninec

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Strahoninec

Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2020.

Prijedlog Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2020.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite Općine Strahoninec

Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za ravnopravnost spolova Općine Strahoninec

Prijedlog Plana mreže Dječjih vrtića na području općine Strahoninec

Prijedlog Odluke o sufinanciranju produženog boravka djece u Osnovnoj školi Strahoninec

OPĆINA STRAHONINEC

Dravska 1, 40000 Strahoninec

Tel: 040 333 088 

Fax: 040 333 341

Mail: info@strahoninec.hr

 

OIB: 60476536903

IBAN: HR32 24020061860600005

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:

Ponedjeljak, utorak i petak

07:00-15:00

Srijedom i Četvrtkom:

07:00 - 12:00 i 16:00 - 19:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika

Srijedom i Četvrtkom:

16:00 - 19:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com