Općina Strahoninec u svom vlasništvu ima udjele u:

GKP Čakom d.o.o.                   www.cakom.hr

Međimurske vode d.o.o.          http://medjimurske-vode.hr

Međimurje plin d.o.o.               http://www.medjimurje-plin.hr

Hrvatski radio Čakovec d.o.o.  www.radio-cakovec.hr

 

VIŠI REFERENT:

 Silvija Žižek, bacc. publ. adm.    

 

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

 Miljenka Zver                          

 

KOMUNALNI REDAR:

Nenad Topličanec                    

 

 

Strahoninec je sjedište rimokatoličke župe Svete Marije Pomoćnice.

Župa je utemeljena 1987. godine izdvajanjem mjesta Strahoninec iz sastava župe Nedelišće.

Dosadašnja župna crkva Svete Marije Pomoćnice izgrađena je kao kapela 1881. godine inicijativom i doprinosom Josipa Korngaszta, vlasnika tvornice žeste i mlina u Šenkovcu. Godine 1975. kapela je obnovljena uz pomoć župnika Franje Talana i kapelana Izidora Fereka.

Sakralni objekti: poklonac Sv. Marije, poklonac S. Jurja, poklonac Sv. Florijana.

(Izvor: Gradovi i općine RH, 2004.)

Drabić Dejan (SDP)
Krištofić Sanja
(SDP)
Lepen Vladimir
(HDZ)
Lukman Rajko
(SDP)
Pilić Markus (HRAST)
Posavec Dragutin
(HDZ)
Šlezak Hrvoje
(HRAST)
Šteinglin Igor (MS)
Tkalčec Štefanija (HSS)
Topolnjak Mario (HNS)
Vincetić Zdravko (HSLS)
Zdolec Dragan (SDP)
Zdolec Martina (REFORMISTI)

 

Odabir kategorije s desnog izbornika

OPĆINA STRAHONINEC

Dravska 1, 40000 Strahoninec

Tel: 040 333 088 

Fax: 040 333 341

Mail: info@strahoninec.hr

 

OIB: 60476536903

IBAN: HR32 24020061860600005

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:

Ponedjeljak, srijeda i petak

07:00-15:00

Utorkom i Četvrtkom:

07:00 - 12:00 i 16:00 - 19:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika

Utorkom i Četvrtkom:

16:00 - 19:00

Idi na vrh
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com