Skip to main content

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe II.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec.pdf

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe II.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec.pdf (269 KB)
Download