Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića u Strahonincu na adresi J. H. Zdelara 2A, Strahoninec

Osnovni podaci o Projektu
Naziv korisnika: Općina Strahoninec
Ukupna vrijednost projekta: 1.059.363,38 kn
Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.031.150,88 kn
EU sufinanciranje projekta:    629.989,07 kn
Razdoblje provedbe projekta:  prosinac 2017. – listopad 2020.

 

Specifični ciljevi energetske obnove su:

 • Smanjenje potrošnje isporučene energije za grijanje u zgradi za 474,6 kWh/godišnje odnosno za 52,43%,
 • Smanjenje potrošnje primarne energije i zgradi za 123,53 kWh/godišnje odnosno 50,18%,
 • Povećanje udjela korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom solarnog sustava za pripremu tople vode,
 • Smanjenje potrošnje električne energije za rasvjetu za 81% zamjenom unutarnje rasvjete sa učinkovitijom
 • Smanjenje ispusta CO2 kod uporabe objekta za 50,62%.

Ciljane skupine su:

 • Općina Strahoninec kao prijavitelj projekta i vlasnik zgrade,
 • Dječji vrtić koji će ovim projektom dobiti ugodniji i kvalitetniji prostor za rad uz smanjenje troškova energenata, kao i svi djelatnici i polaznici dječjeg vrtića.

Energetska obnova obuhvaća:

 • Povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora
 • Povećanje toplinske zaštite vanjskog zida
 • Zamjena vanjske stolarije
 • Zamjena postojećeg sustava za pripremu tople vode koristeći obnovljive izvore energije
 • Zamjena unutarnje rasvjete sa učinkovitijom

 

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

 Za više informacija posjetite web stranicu www.strukturnifondovi.hr    

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Strahoninec