Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića u Strahonincu na adresi J. H. Zdelara 2A, Strahoninec

EU projekti Hitova: 371
Osnovni podaci o Projektu
Naziv korisnika: Općina Strahoninec
Ukupna vrijednost projekta: 1.059.363,38 kn
Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.031.150,88 kn
EU sufinanciranje projekta:    629.989,07 kn
Razdoblje provedbe projekta:  prosinac 2017. – listopad 2020.

 

Specifični ciljevi energetske obnove su:

Ciljane skupine su:

Energetska obnova obuhvaća:

 

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

 Za više informacija posjetite web stranicu www.strukturnifondovi.hr    

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Strahoninec

 

 

 

Ispis