E-SAVJETOVANJA

Error: No articles to display

Naziv prijedloga odluke/akta: Plan rasvjete i Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete
Stvaratelj prijedloga:  Općina Strahoninec
Termin savjetovanja:  18.01.2024. - 18.02.2024.

 

Naziv prijedloga odluke/akta: Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Strahoninec
Stvaratelj prijedloga:  Općina Strahoninec
Termin savjetovanja:  11.03.2022. - 11.04.2022.

 

Naziv prijedloga odluke/akta: Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Strahoninec
Stvaratelj prijedloga:  Općina Strahoninec
Termin savjetovanja:  30.12.2021. - 30.01.2022.

 

Naziv prijedloga odluke/akta:  Plan gospodarenja otpadom za Općinu Strahoninec 2019 - 2024
Stvaratelj prijedloga:  Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec
Termin savjetovanja:  15.05.2019. - 16.06.2019.

Naziv prijedloga odluke/akta:  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Stvaratelj prijedloga:  Općina Strahoninec
Termin savjetovanja:  11.07.2018. - 25.07.2018.

 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju
Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivnosti uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama ("NN" br. 25/13) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Strahoninec uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na pdoručju Općine Strahoninec.

Na temelju Odluke općinskog načelnika od 01. veljače 2018. godine Silvija Žižek imenuje se za Koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.