JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE STRAHONINEC

IMOVINA

REGISTAR IMOVINE

Odluka o uspostavi Registra imovine Općine Strahoninec
   
Obrađeno

VLASNIČKI UDJELI

Općina Strahoninec u svom vlasništvu ima udjele u:
GKP Čakom d.o.o.    
Međimurske vode d.o.o. 
Međimurje plin d.o.o. 
Hrvatski radio Čakovec d.o.o.