JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE STRAHONINEC

IMOVINA OPĆINE STRAHONINEC

REGISTAR IMOVINE

Odluka o uspostavi Registra imovine Općine Strahoninec
   
Obrađeno

UPRAVLJANJE IMOVINOM

Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Strahoninec za 2024. godinu
Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Strahoninec za 2023. godinu

VLASNIČKI UDJELI

Općina Strahoninec u svom vlasništvu ima udjele u:
GKP Čakom d.o.o.    
Međimurske vode d.o.o. 
Međimurje plin d.o.o. 
Hrvatski radio Čakovec d.o.o.