PROVEDBA EU PROJEKATA

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića u Strahonincu na adresi J. H. Zdelara 2A, Strahoninec

Osnovni podaci o Projektu
Naziv korisnika: Općina Strahoninec
Ukupna vrijednost projekta: 1.059.363,38 kn
Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.031.150,88 kn
EU sufinanciranje projekta:    629.989,07 kn
Razdoblje provedbe projekta:  prosinac 2017. – listopad 2020.

Opširnije o projektu