PROVEDBA EU PROJEKATA

Projekt "IGRAJMO SE!"

PROJEKT "IGRAJMO SE!" UP.02.2.2.16.0116 Opis projekta: Projektom IGRAJMO SE  postići će se bolja ravnoteža poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima koji su uključeni u programe ranog i predškolskog odgoja ...

Opširnije o projektu

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića u Strahonincu na adresi J. H. Zdelara 2A, Strahoninec

Osnovni podaci o Projektu
Naziv korisnika: Općina Strahoninec
Ukupna vrijednost projekta: 1.059.363,38 kn
Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.031.150,88 kn
EU sufinanciranje projekta:    629.989,07 kn
Razdoblje provedbe projekta:  prosinac 2017. – listopad 2020.

Opširnije o projektu