Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec na radno mjesto REFERENT

Na temelju članka 19. , a u svezi s odredbom čl. 17. st. 1. , Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje


Javni natječaj
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec na radno mjesto REFERENT - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

PRILOZI
Dokument
 Javni natječaj
 Obavijest i uputa kandidatima u postupku provedbe javnog natječaja
 Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu Javnog natječaja