Natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 98/19 i 57/22, 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Suncokret", raspisuje se

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA

  • 1 izvršitelj M/Ž
  • rad na određeno puno radno vrijeme 

UVJETI za radno mjesto su:

Članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:
Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja, a koji može biti:

  • preddiplomski sveučilišni studij,
  • preddiplomski stručni studij,
  • studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
  • diplomski sveučilišni studij,
  • specijalistički diplomski stručni studij
  • Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete
PRILOZI
Dokument
 Odluka o raspisivanju natječaja