Obavijest o upisima djece u Dječji vrtić Suncokret

Temeljem čl. 44. t. 6. al. 9. Statuta Dječjeg vrtića Suncokret (KLASA: 601-02/18-01/1 URBROJ: 2109/108-18-01-l), Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Suncokret(KLASA:601-02/19-01/2 URBROJ:2109/108-19-01-l) i čl. 4. st. 2. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Suncokret (KLASA:601-02/20-2/2 URBROJ:2109/108-20-1) od 17. veljače, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret je na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2020. donijelo je:

 

Odluka o objavi obavijesti o upisima djece u Dječji vrtić Suncokret za pedagošku godinu 2020./2021.

 

Obavijest o objavi obavijesti o upisima djece u Dječji vrtić Suncokret za pedagošku godinu 2020._2021.