Odluka o uvjetima plaćanja roditelja za boravak djece u Dječjem vrtiću Suncokret za mjesec ožujak i travanj (pandemija virusom COVID-19)

Temeljem čl. 44. Statuta Dječjeg vrtića Suncokret (KLASA: 601-02/18-01/1 URBROJ: 2109/108-18-01-1 ), Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Suncokret(KLASA:601-02/19-01/2 URBROJ:2109/108-19-01-l), Upravno vijeće Dječjeg v1iića Suncokret je na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2020. donijelo je


Odluka o uvjetima plaćanja roditelja za boravak djece u Dječjem vrtiću Suncokret za mjesec ožujak i travanj (pandemija virusom COVID-19)