Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkih planova

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2109/23-03-20-30 od 21.10.2020. i KLASA: 350-02/20-01/1, URBROJ: 2109/23-03-20-28 od 21.10.2020., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu

i

Urbanističkog plana uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu

 

  1. Javna rasprava će trajati od 03.11.2020. do 02.12.2020.
  2. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu i u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme i na mrežnim stranicama Općine Strahoninec strahoninec.hr, te izrađivača plana www.urbia.hr.
  3. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu organizirat će se u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, dana 12.11.2020. g. (četvrtak) u 17:30 sati.
  4. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu organizirat će se u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, dana 12.11.2020. g. (četvrtak) u 18:00 sati.
  5. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 02.12.2020. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

KLASA:350-02/20-01/3
URBROJ:2109/23-03-020-1
Strahoninec,22. listopada 2020.

OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Lehkec

 

DOKUMENTACIJA 
Urbanistički plan uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu
Urbanistički plan uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu