OBAVIJEST O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA ISTOČNO OD DRAVSKE ULICE U STRAHONINCU

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost 

 

O IZRADI

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA ISTOČNO OD DRAVSKE ULICE U STRAHONINCU

 

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja istočno od Dravske ulice u Strahonincu.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.KLASA:350-02/20-01/4
URBROJ:2109/23-03-20-2
Strahoninec, 15. prosinca 2020.