Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Strahoninec na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 320-02/18-03/28, URBROJ: 2109/1-07-19-6 od 1. veljače 2019. godine i članka 33. Statuta Općine Strahoninec Općinsko vijeće Općine Strahoninec na 24. sjednici, održanoj 03. ožujka 2021. godine donijelo je 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Strahoninec, u katastarskoj općini Strahoninec, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine predviđeno za zakup. Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište navedeno u prilogu 1., koji je sastavni dio Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Strahoninec. 

Pisane ponude dostavljaju se na adresu : Općina Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Strahoninec.


PRILOZI
Dokument
 Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec
 Prilog 1 - PTC popis
 Gospodarski program
 Obrazac ponude
 Obrazac izjave