Obavijest o upisima djece u Dječji vrtić Suncokret za pedagošku godinu 2021./2022.

Temeljem čl. 44. t. 6. al. 9. Statuta Dječjeg vrtića Suncokret (KLASA: 601-02/18-01/1 URBROJ: 2109/108-18-01-1 ), Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Suncokret(KLASA:601-02/19-01/2 URBROJ: 2109/108-19-01-l) i čl. 4. st. 2. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Suncokret (KLASA:601-02/20-2/2 URBROJ :2109/108-20-1) od 17.02.2020. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret je na svojoj 23. sjednici održanoj  22. travnja 2021. donijelo

ODLUKU
O OBJAVI OBAVIJESTI O UPISIMA DJECE
U DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.


 

Upisi u DV Suncokret