Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2021./2022. redovnim studentima

Općinski načelnik Općine Strahoninec raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2021./2022. redovnim studentima

 

 1. Stipendija Općine Strahoninec dodjeljuje se:
  • za jednu akademsku godinu 2021./2022.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Općine Strahoninec imaju studenti koji zadovoljavaju slijedeće uvijete:   
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Općine Strahoninec
  • čiji roditelj ili skrbnik ima prebivalište na području Općine Strahoninec
  • studenti prve i viših godina studija
 3. Kriteriji za dodjelu stipendije Općine Strahoninec su:
 • redovni student na sveučilišnim i stručnim studijima, odnosno preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 1. Zahtjevu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
  • prijavu za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec ili na strahoninec.hr)
  • presliku osobne iskaznice studenta i roditelja/skrbnika ili odgovarajući elektronički zapis iz sustava e- Građani
  • uvjerenje o redovnom upisu na studij, sukladno statutu ustanove, s naznakom naziva vrste upisanog studija te razinom sveučilišnog studija ili odgovarajući elektronički zapis iz sustava e- Građani
 2.  Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave natječaja(do 26.10.2021. godine) na adresu: Općina Strahoninec, Strahoninec, Dravska 1, s naznakom «Natječaj za stipendiju».
 3.  O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi biti će obaviješteni u roku osam (8) dana od dana obavljenog izbora.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Lehkec


KLASA: 604-02-01/21-01/1
URBROJ: 2109/23-03-21-1

Strahoninec, 11. listopad 2021.godine


PRILOZI
Dokument
 Natječaj
 Obrazac prijave