Natječaj za popunu radnog mjesta Servir/ka

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta SERVIR/KA

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.


Natječaj i uvjeti natječaja