JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ZA 2023. GODINU

Općina Strahoninec raspisala je 2 Javna poziva za prijave programa/projekata za financiranje iz Proračuna Općine Strahoninec za 2023. godinu.

Rok za podnošenje prijava je do 18.03.2023. do 23:59 sati.

PRILOZI
Dokument
 JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA  ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORČUNA OPĆINE STRAHONINEC ZA 2023. GODINU
 JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA U KULTURI OPĆINE STRAHONINEC ZA 2023. GODINU
 Upute za korisnike aplikacije