Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec na radno mjesto - KOMUNALNI IZVIDNIK

Na temelju članka 29. stavka 1., a u vezi s odredbom članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,  broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje

 

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec na radno mjesto

KOMUNALNI IZVIDNIK - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci (s mogućnošću produljenja za još  6 mjeseci), na puno radno vrijeme, za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad  u trajanju od dva (2) mjeseca

PRILOZI
Dokument
 Oglas za prijam u službu
   

KLASA:112-01/23-01/01
URBROJ: 2109-23-03/1-23-01
Strahoninec, 01.07.2023.