Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023./2024. redovnim studentima

Općinski načelnik Općine Strahoninec raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023./2024. redovnim studentima

 

 1. Stipendija Općine Strahoninec dodjeljuje se:
  • za jednu akademsku godinu 2023./2024.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Općine Strahoninec imaju studenti koji zadovoljavaju slijedeće uvijete:   
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Općine Strahoninec
  • čiji roditelj ili skrbnik ima prebivalište na području Općine Strahoninec
  • studenti prve i viših godina studija
 3. Kriteriji za dodjelu stipendije Općine Strahoninec su:
  • redovni student na sveučilišnim i stručnim studijima, odnosno preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 4. Zahtjevu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
  • prijavu za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2023./2024.
  • presliku osobne iskaznice studenta i roditelja/skrbnika ili odgovarajući elektronički zapis iz sustava e- Građani
  • uvjerenje o redovnom upisu na studij, sukladno statutu ustanove, s naznakom naziva vrste upisanog studija te razinom sveučilišnog studija ili odgovarajući elektronički zapis iz sustava e- Građani, s naznakom da se akademska godina upisuje prvi puta
 5. Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se putem aplikacije SOM natječaji.
 6. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave, odnosno do 27.10.2023. u 23:59 sati
 7. O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi biti će obaviješteni u roku osam (8) dana od dana obavljenog izbora.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Lehkec


KLASA: 604-01/23-01/02
URBROJ: 2109-23-02-23-1
Strahoninec, 12. listopada 2023.godine

PRILOZI
Dokument
 Upute za korisnike
 SOM natječaji